Make your own free website on Tripod.com

C.I.P. 1992

7.round : Mugello 8.round : Mugello 9.round : Monza Home page

Mugello 7.6.1992

Mugello 7.round

Race: Pos. NO Driver / Nationality Car Entrant Laps Time/Retired Division Practice
Classified: 1. - Ronca / I Lucchini P3/92 2. - Mancini / I Osella PA16 3. - "Gimax jr." / I Lucchini SP91 4. - Peroni / I Lucchini SP91 5. - Malucelli / I Lucchini P3/92 6. - Corradi / I Lucchini P3/92??? Did not finish: - Dacco / I Hydra - Spinelli / I Osella PA16 - Sanesi / I Osella PA16 Top of page

Scarperia Mugello 5.7.1992

Mugello 8.round

Race: AVG: 168,110 km/h FL: Stefano Sanesi 14 Osella PA16 1:50,985 170,131 km/h Pos. NO Driver / Nationality Car Entrant Laps Time/Retired Division Practice
Classified: 1. - Sanesi / I Osella PA16 0:29:57,107 2. - Mancini / I Osella PA16 0:30:16,534 3. - Martinello / I Osella PA16 0:30:17,657 4. - Spinelli / I Osella PA16 0:30:21,969 5. - Ronca / I Lucchini P3/92 0:30:53,868 6. - Dacco / I Hydra SP392 0:31:08,892 7. - DŽAmore / I Lucchini SP91 8. - Gasparri / I Tiga 92 0:31:15,310 9. - Arienti / I BMP 92 0:31:21,375 10. - Francisci / I Tiga 92 0:31:27,358 11. - "Gianfranco" / I Hydra SP392 0:31:27,496 12. - Dugnani / I Hydra SP392 0:31:47,406 13. - Saccomanno / I Lucchini P3/92 0:31:56,505 14. - Peroni / I Lucchini SP91 15. - Cavallaro / I Lucchini SN90 Top of page

Monza 30.8.1992

Monza 9.round

Race: AVG: 189,999 km/h FL: Bruno Corradi 8 Lucchini P3/92 1:48,786 191,936 km/h Pos. NO Driver / Nationality Car Entrant Laps Time/Retired Division Practice
Classified: 1. 8 Corradi / I Lucchini P3/92 0:29:18,324 2. 1 Mancini / I Osella PA16 0:29:42,680 3. 14 Sanesi / I Osella PA16 0:29:43,234 4. - Spinelli / I Osella PA16 0:29:54,591 5. - Ronca / I Lucchini P3/92 0:29:57,347 6. - "Gimax jr." / I Lucchini SP91 0:30:01,940 7. - "Gianfranco" / I Osella PA16 0:30:21,219 8. - DŽAmore / I Lucchini SP91 0:30:22,425 9. - Kessel / CH Osella PA16 0:30:28,830 10. - Malucelli / I Lucchini P3/92 0:30:37,558 11. - Francisci / I Tiga SP92 0:30:38,232 12. - Dacco / I Hydra SP392 0:30:38,342 13. - Storli / I Lucchini SP91 0:30:56,560 14. - Saccomanno / I Lucchini P3/92 0:30:56,746 15. - Hunkeler / CH Argo JM 21 0:30:57,810 16. - Didicato / I Osella PA16 0:30:58,736 17. - Magnani / I Lucchini SP91 0:30:59,507 18. - Francia / I Osella PA16 19. - Traversa / CH Tiga SC91 20. - Ragazzi / I Lucchini SP91 21. - Galli / I Giada T125 22. - Baudet / CH Lucchini SP91 23. - Vigne / I Lucchini SP91 Top of page